Μετά τα μάτια, τα χέρια είναι το βασικότερο εργαλείο που το παιδί από τη γέννησή του διαθέτει και αμέσως αρχίζει να χρησιμοποιεί, προκειμένου να γνωρίσει αρχικά και εν συνεχεία να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. Με τα χέρια του έρχεται σ’ επαφή με τα αντικείμενα που το περιβάλλουν. Γνωρίζει το σχήμα, τις διαστάσεις και την αφή τους. Διευρύνει έτσι τις εμπειρίες του ενώ παράλληλα, βελτιώνει συνεχώς την κινητική του επιδεξιότητα. Μεγαλώνοντας, έχοντας αποκτήσει καλύτερο έλεγχο των κινήσεών του και έχοντας αποκτήσει καλύτερο έλεγχο των κινήσεών του και έχοντας αντιληφθεί τη λειτουργικότητά των χεριών, το παιδί χρησιμοποιεί περισσότερο τα χέρια του. Φτιάχνει σπίτια, πύργους, γέφυρες, κόβει με το ψαλίδι, ζωγραφίζει ζώα, ανθρώπους, αντικείμενα, φτάνει τέλος να σχεδιάζει τα σύμβολα του γραπτού λόγου.

Στενός βοηθός των χεριών, βέβαια, στέκουν πάντα τα μάτια. Η συνεργασία ματιών και χεριών στην εκτέλεση ενός έργου ονομάζεται οπτικοκινητικός συντονισμός. Η αρμονική συνεργασία των δυο σημαίνει ικανοποιητικά αναπτυγμένη ικανότητα οπτικού συντονισμού και άρα, αυξημένη αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων.

Βέβαια σημαντικό ρόλο στα «χειρωνακτικά»  έργα αναλαμβάνει και η ικανότητα της αδρής κινητικότητας. Για παράδειγμα, ένα παιδί που δυσκολεύεται  να ελέγξει τις αδρές κινήσεις του σώματός του, θα έχει δυσκολίες να καθίσει ήσυχο στο κάθισμά του. Ένα τέτοιο παιδί, ακόμη και να δεν δυσκολεύεται στις λεπτές  κινήσεις, στερείται πολλών ευκαιριών για να τις εκτελέσει και επομένως να τις αναπτύξει.

Η επιδεξιότητα του χεριού, από την προνηπιακή ηλικία έως την πρώτη σχολική, όπου το παιδί θ’ αποκτήσει την ικανότητα της πρώτης γραφής των γραφημάτων, εξελίσσεται ως εξής:

Α. Το πιάσιμο της τσιμπίδας.

Η εξέλιξη της ικανότητας του χεριού να πιάνει δεν αφορά μόνο το άνοίγμα της παλάμης αλλά και τον τρόπο που το χέρι κρατάει ένα αντικείμενο΄(π.χ. χαλαρά ή σφιχτά).
Στην αρχή, το παιδί γραπώνει, πιάνει δηλ. με όλη την παλάμη. Σιγά – σιγά μαθαίνει να χρησιμοποιεί τον αντίχειρα με το δείκτη (λαβή τσιμπίδας). Μετά τη σύλληψη των αντικειμένων και με τα 2 χέρια, η πιο εξειδικευμένη και βασική προϋπόθεση για το πιάσιμο των αντικειμένων είναι η αντίθεση του αντίχειρα απέναντι στο υπόλοιπο χέρι.
Στα δυο δάχτυλα θα προστεθεί αργότερα και ο μέσος, ώστε να σχηματιστεί η τριάδα που θα συμβάλλει στη λαβή σύλληψης του μολυβιού.

Β. Κινητικότητα αρθρώσεων του χεριού.

Η κινητικότητα από τα δάχτυλα ως την ωμοπλάτη είναι αναγκαία προϋπόθεση για το κράτημα του μολυβιού και γενικότερα τη γραφή.
Κατά την ομαλή εξέλιξη της κινητικότητας, αναπτύσσεται η ικανότητα συντονισμού ανάμεσα στις αρθρώσεις των δαχτύλων, του χεριού, του βραχίονα και της ωμοπλάτης, ενώ παράλληλα το παιδί αποκτά κινήσεις γυρίσματος και στροφής του χεριού.
Στην αρχή της προνηπιακής ηλικίας τα παιδιά, αντί να στρίβουν το χέρι τους εκεί όπου το χρειάζονται, στρίβουν ολόκληρο το σώμα  τους γύρω απ’ αυτό.

Γ. Έλεγχος στόχου – οπτικοκινητικός συντονισμός.

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός οργανώνει της συνεργασία ματιών και χεριών. Μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει έτσι την ικανότητα του χεριού να στοχεύει σε συγκεκριμένο σημείο, ικανότητα απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί ο σχεδιασμός των γραφημάτων και να αναπτυχθεί η δεξιότητα της γραφής.

Δ. Απ’ τις μουντζούρες στο γράψιμο.

Απ΄ την ηλικία των 2 ακόμη ετών, το παιδί  κρατά το μολύβι και προσπαθεί να χαράξει γράμματα. Αρχικά, στην ιχνογραφία την κίνηση οδηγεί όλο το χέρι, ίσως και το σώμα θα λέγαμε, αργότερα οδηγεί ο βραχίονας, μετά η παλάμη και τέλος τα δάχτυλα.
Καλός τρόπος προσχολικής άσκησης είναι το ξεκίνημα από τις απλές γραμμές στις κυκλικές κινήσεις και στο σχεδιασμό έπειτα τετραγώνων και τριγώνων.

Ε. Αυτονομία στο ντύσιμο-γδύσιμο.

Οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο. Δίνουν την ευκαιρία  στα παιδιά να ασκήσουν το μηχανισμό των κινήσεων του χεριού και ν’ αυξήσουν τη λειτουργικότητα  των κινήσεών τους.

ΣΤ. Χρήση ψαλιδιού.

Είναι μια πολύ εξειδικευμένη κίνηση ολόκληρου του χεριού, όπου ο αντίχειρας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ανοίγοντας το ψαλίδι. Το παιδί οφείλει να έχει ανεπτυγμένη ευλυγισία των δακτύλων, καλό οπτικοκινητικό συντονισμό καθώς και μια σχετική εμπειρία στη χρήση κουταλιού – οδοντόβουρτσας κλπ.

Ζ. Ικανότητα προσαρμογής σε κινούμενο στόχο.

Όπως και στο πιάσιμο της μπάλας, εδώ απαιτείται  μεγάλη προσαρμοστικότητα του σώματος και όχι μόνο των χεριών, ενώ ασκείται και ενισχύεται σημαντικά ο οπτικοκινητικός συντονισμός.

Η. Ο δρόμος προς τη γραφή.

Ένα  παιδί που έχει αναπτύξει την ικανότητα της απτικής αντίληψης και έχει αποκτήσει καλό οπτικοκινητικό συντονισμό βρίσκεται σε ετοιμότητα πλέον για να κατακτήσει τη δεξιότητα της γραφής. Σ’ αυτό το στάδιο, η έμφαση πρέπει να δοθεί στο σωστό σχηματισμό γραμμάτων, ο συνεχής σχεδιασμός των οποίων θα διαμορφώσει, προοπτικά, έναν καλλιγραφικό χαρακτήρα.