Αρθρογραφία

Ανάπτυξη του παιδιού
Βασικά σημεία ανάπτυξης του παιδιού
Βασικές Καθημερινές Αναπτυξιακές Δραστηριότητες
Δεξιότητες Ντυσίματος
Δημιουργικές Ασχολίες για το σπίτι
Νοητική Ανάπτυξη και παιχνίδι
Το παιχνίδι στη βρεφική και προσχολική ηλικία
Μήπως είναι ώρα για γιο-γιο
Γραφή
Η γραφή και η σημασία της
Η επιδεξιότητα του χεριού
Δυσγραφία
Εξοικείωση με τη γραφή πριν το Δημοτικό
Η εξέλιξη της ζωγραφικής ικανότητας του παιδιού
Νοητική Στέρηση
Νοητική υστέρηση και Εργοθεραπεία
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Αυτισμός
Σύνδρομο ASPERGER
Αναγνώριση Αναπτυξιακών Διαταραχών
Τι είναι Αυτισμός
Ο Αυτισμός με εικόνες
Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
Διάκριση μεταξύ υπερβολικής ζωηρότητας και ΔΕΠ-Υ
Μαθησιακές Δυσκολίες
Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών
Διάφορα Άρθρα
Ενδεικτικές δραστηριότητες για να ενισχύσουμε τη λεπτή κινητικότητα στα παιδιά
Αναπτυξιακή Δυσπραξία και εργοθεραπεια
Αριστερό ή δεξί
Αισθήσεις 5 ή 8
Εάν το παιδί σας
Ενημερωμένος γονιός
Δέκα χρυσοί κανόνες για να γίνουμε καλύτεροι γονείς
Η συμβολή της νηπιαγωγού στη φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού
Ένα παιδί δίνει στους γονείς του
Η χρήση της τιμωρίας
Δραστηριότητες για παιδιά
Χρώματα-Σχήματα-Αριθμοί

435

Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών

Τα τελευταία χρόνια  βλέπουμε έντονο το ενδιαφέρον γονιών και εκπαιδευτικών για παιδιά και εφήβους με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και στην απόκτηση σχολικών γνώσεων παρά το ότι το νοητικό τους δυναμικό είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (DSM– IV) η συχνότητα των δυσκολιών μάθησης ποικίλλει από 2% έως 10%, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι συναντώνται συχνότερα στ’ αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια (σε αναλογία 4 προς 1).

Τα  φαινόμενα γίνονται αντιληπτά, όταν το παιδί έρθει σε επαφή με τον γραπτό λόγο και αυτό γίνεται στην πρώτη δημοτικού. Βέβαια πρόδρομες ενδείξεις υπάρχουν  και πολλές φορές   η νηπιαγωγός αντιλαμβάνεται τις   δυσκολίες. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι ο ρόλος της Νηπιαγωγού είναι πολύ σημαντικός στο να εντοπίσει και να ενημερώσει τους γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού ώστε να απευθυνθεί στους ειδικούς να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες παρακολούθησης της Α΄ Δημοτικού.

 

Σημεία κλειδιά που θα πρέπει να ανησυχήσουν γονείς και νηπιαγωγούς είναι:

Η συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού

Δυσκολεύεται να παραμείνει στη θέση του, δεν ολοκληρώνει την εργασία του, στριφογυρίζει, είναι νευρικό, υπερκινητικό.

Προσωπική ζωή του παιδιού

Δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή του τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο

Αδεξιότητα
Αποφεύγει τη συμμετοχή σε δυαδικό ή ομαδικό κινητικό παιχνίδι, αργεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα και γενικά έχει πολύ χαμηλό ρυθμό εκτέλεσης.

Ψυχοσυναισθηματικό προφίλ
Παρουσιάζει δυσκολίες στη συμπεριφορά, είναι επιθετικό, δειλό, έχει εμμονές, υπολείπεται στις κοινωνικές δεξιότητες.  Αρνείται να πάει σχολείο ακόμη κι αν έχει προσαρμοστεί.

Γραφοκινητικές δυσκολίες
Δυσκολίες στις δραστηριότητες   λεπτής κινητικότητας, δηλ. κακή σύλληψη μολυβιού, δυσκολία στη ζωγραφική, στην αναπαραγωγή σχεδίων, βασικών σχημάτων, στην χρήση ψαλιδιού.

Λεκτική επικοινωνία
Ο λόγος του δεν είναι «καθαρός», οι προτάσεις φτωχές σε σχέση με την ηλικία του, κάνει αναγραμματισμούς και αντιμεταθέσεις συλλαβών, τραυλίζει, έχει ελλιπές λεξιλόγιο.

Χωροχρονικός προσανατολισμός
Δεν αντιλαμβάνεται τη θέση του στο χώρο, δεν διακρίνει δεξί – αριστερό, δεν ακολουθεί τη σειρά της γραφής, δυσκολεύεται να βάλει γεγονότα στη σειρά, να πει μια ιστορία, πως πέρασε τη μέρα του.

Αντίληψη, Μνήμη, Οπτικοκινητικός συντονισμός
Φτωχή ακουστική και οπτική μνήμη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, αντίληψη γι’ αυτό που βλέπει το παιδί ώστε να μπορεί να το αναπαράγει, δυσκολία στο να συντονίζει το χέρι του με το μάτι του. Δε γνωρίζουν όλα τα χρώματα, σχήματα, μεγέθη, ποσότητες και καθημερινά  αντικείμενα. Δυσκολεύονται να ανακαλέσουν αντικείμενα που τους δείξαμε λίγο πριν ή να εκτελούν πολύ απλές οδηγίες.

Αυτό που θα πρέπει όλοι μας να έχουμε υπ’ όψιν είναι ότι με την έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση (εάν αυτή κριθεί απαραίτητη), πολλές από τις δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρώτη τους εμφάνιση και έτσι να μην αποτελέσουν αιτία εμφάνισης μαθησιακής δυσκολίας με επώδυνες συνέπειες τόσο στην ομαλή Σχολική απόδοση του παιδιού, όσο φυσικά και στην επιβάρυνση του ψυχισμού του.