Αρθρογραφία

Ανάπτυξη του παιδιού
Βασικά σημεία ανάπτυξης του παιδιού
Βασικές Καθημερινές Αναπτυξιακές Δραστηριότητες
Δεξιότητες Ντυσίματος
Δημιουργικές Ασχολίες για το σπίτι
Νοητική Ανάπτυξη και παιχνίδι
Το παιχνίδι στη βρεφική και προσχολική ηλικία
Μήπως είναι ώρα για γιο-γιο
Γραφή
Η γραφή και η σημασία της
Η επιδεξιότητα του χεριού
Δυσγραφία
Εξοικείωση με τη γραφή πριν το Δημοτικό
Η εξέλιξη της ζωγραφικής ικανότητας του παιδιού
Νοητική Στέρηση
Νοητική υστέρηση και Εργοθεραπεία
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Αυτισμός
Σύνδρομο ASPERGER
Αναγνώριση Αναπτυξιακών Διαταραχών
Τι είναι Αυτισμός
Ο Αυτισμός με εικόνες
Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
Διάκριση μεταξύ υπερβολικής ζωηρότητας και ΔΕΠ-Υ
Μαθησιακές Δυσκολίες
Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών
Διάφορα Άρθρα
Ενδεικτικές δραστηριότητες για να ενισχύσουμε τη λεπτή κινητικότητα στα παιδιά
Αναπτυξιακή Δυσπραξία και εργοθεραπεια
Αριστερό ή δεξί
Αισθήσεις 5 ή 8
Εάν το παιδί σας
Ενημερωμένος γονιός
Δέκα χρυσοί κανόνες για να γίνουμε καλύτεροι γονείς
Η συμβολή της νηπιαγωγού στη φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού
Ένα παιδί δίνει στους γονείς του
Η χρήση της τιμωρίας
Δραστηριότητες για παιδιά
Χρώματα-Σχήματα-Αριθμοί

435

Τι είναι εργοθεραπεία;

Είναι μια επιστημονική ειδικότητα που ασχολείται με τη τη λειτουργικότητα του ανθρώπου σε κάθε ηλικία με σκοπό την αντιμετώπιση διαταραχών που μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη του ή την καθημερινή του ζωή και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Με την χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων στοχεύει στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση των ικανοτήτων του ατόμου έτσι ώστε να μπορεί να δραστηριοποιείται αποτελεσματικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Τι είναι εργοθεραπεία

 • παιδιατρική -αναπτυξιακή εργοθεραπεία.
 • εργοθεραπεία σε ορθοπεδικέςπαθήσεις.
 • εργοθεραπεία σε νευρολογικές παθήσεις.
 • ψυχιατρική εργοθεραπεία.
 • εργοθεραπεία στην τρίτη ηλικία.


Ο Εργοθεραπευτής παρεμβαίνει σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και δεξιοτήτων,  χρησιμοποιεί το παιγνίδι και  δραστηριότητες   ώστε να φτάσει το παιδί στο υψηλότερο δυνατό λειτουργικό επίπεδο.  
Συνεργάζεται με γιατρούς ανάλογης ειδικότητας  όπως: αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο, παιδοψυχίατρο, αλλά και άλλους ειδικούς όπως: λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, φυσικοθεραπευτή.
Ερμηνεύει τη λειτουργικότητα του παιδιού με τεστ, αξιολογητικά εργαλεία, παρατηρήσεις, ιστορικό, θέτει στόχους και εφαρμόζει την ανάλογη μέθοδο ή πρόγραμμα.
Προτείνει λύσεις και καθοδηγεί τους γονείς πώς να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.

 

Οι τομείς παρέμβασης της Παιδιατρικής Εργοθεραπείας είναι:

 • Λεπτή κινητικότητα  και   συντονισμός: ικανότητες απαραίτητες για τη γραφή.
 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: οπτικοκινητική οργάνωση, πλευρίωση, στασικός έλεγχος, ισορροπία κλπ.
 • Γνωστικές δεξιότητες -Αντίληψη: οργάνωση, μνήμη, συγκέντρωση – προσοχή, μίμηση, εκφραστικές – εκτελεστικές  ικανότητες, ανάπτυξη ικανοτήτων – δεξιοτήτων – εννοιών,    οπτική – ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: βλεμματική επαφή, εγγύτητα, προσαρμογή σε αλλαγές, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση κλπ.
 • Επικοινωνία: λειτουργίες επικοινωνίας, δεξιότητες συζήτησης.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αυτοεξυπηρέτηση και αυτονόμηση του παιδιού στην καθημερινότητα.