Τι είναι εργοθεραπεία;

Είναι μια επιστημονική ειδικότητα που ασχολείται με τη τη λειτουργικότητα του ανθρώπου σε κάθε ηλικία με σκοπό την αντιμετώπιση διαταραχών που μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη του ή την καθημερινή του ζωή και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Με την χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων στοχεύει στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση των ικανοτήτων του ατόμου έτσι ώστε να μπορεί να δραστηριοποιείται αποτελεσματικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Τι είναι εργοθεραπεία

 • παιδιατρική -αναπτυξιακή εργοθεραπεία.
 • εργοθεραπεία σε ορθοπεδικέςπαθήσεις.
 • εργοθεραπεία σε νευρολογικές παθήσεις.
 • ψυχιατρική εργοθεραπεία.
 • εργοθεραπεία στην τρίτη ηλικία.


Ο Εργοθεραπευτής παρεμβαίνει σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και δεξιοτήτων,  χρησιμοποιεί το παιγνίδι και  δραστηριότητες   ώστε να φτάσει το παιδί στο υψηλότερο δυνατό λειτουργικό επίπεδο.  
Συνεργάζεται με γιατρούς ανάλογης ειδικότητας  όπως: αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο, παιδοψυχίατρο, αλλά και άλλους ειδικούς όπως: λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, φυσικοθεραπευτή.
Ερμηνεύει τη λειτουργικότητα του παιδιού με τεστ, αξιολογητικά εργαλεία, παρατηρήσεις, ιστορικό, θέτει στόχους και εφαρμόζει την ανάλογη μέθοδο ή πρόγραμμα.
Προτείνει λύσεις και καθοδηγεί τους γονείς πώς να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.

 

Οι τομείς παρέμβασης της Παιδιατρικής Εργοθεραπείας είναι:

 • Λεπτή κινητικότητα  και   συντονισμός: ικανότητες απαραίτητες για τη γραφή.
 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: οπτικοκινητική οργάνωση, πλευρίωση, στασικός έλεγχος, ισορροπία κλπ.
 • Γνωστικές δεξιότητες -Αντίληψη: οργάνωση, μνήμη, συγκέντρωση – προσοχή, μίμηση, εκφραστικές – εκτελεστικές  ικανότητες, ανάπτυξη ικανοτήτων – δεξιοτήτων – εννοιών,    οπτική – ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: βλεμματική επαφή, εγγύτητα, προσαρμογή σε αλλαγές, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση κλπ.
 • Επικοινωνία: λειτουργίες επικοινωνίας, δεξιότητες συζήτησης.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αυτοεξυπηρέτηση και αυτονόμηση του παιδιού στην καθημερινότητα.