Βασικά Σημεία Ανάπτυξης του Παιδιού

A B C D

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στο χώρο μας.

6 Μηνών

small-child-baby-dress
cute-baby-with-toys

9 Μηνών

12 Μηνών

2-years

1-2 Ετών

2-3 Ετών

3-4-years

3-4 Ετών

4-5 Ετών

5-6 Ετών