Τα τελευταία χρόνια  βλέπουμε έντονο το ενδιαφέρον γονιών και εκπαιδευτικών για παιδιά και εφήβους με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και στην απόκτηση σχολικών γνώσεων παρά το ότι το νοητικό τους δυναμικό είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (DSM– IV) η συχνότητα των δυσκολιών μάθησης ποικίλλει από 2% έως 10%, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι συναντώνται συχνότερα στ’ αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια (σε αναλογία 4 προς 1).

Τα  φαινόμενα γίνονται αντιληπτά, όταν το παιδί έρθει σε επαφή με τον γραπτό λόγο και αυτό γίνεται στην πρώτη δημοτικού. Βέβαια πρόδρομες ενδείξεις υπάρχουν  και πολλές φορές   η νηπιαγωγός αντιλαμβάνεται τις   δυσκολίες. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι ο ρόλος της Νηπιαγωγού είναι πολύ σημαντικός στο να εντοπίσει και να ενημερώσει τους γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού ώστε να απευθυνθεί στους ειδικούς να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες παρακολούθησης της Α΄ Δημοτικού.

Σημεία κλειδιά που θα πρέπει να ανησυχήσουν γονείς και νηπιαγωγούς είναι:

Η συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού

Δυσκολεύεται να παραμείνει στη θέση του, δεν ολοκληρώνει την εργασία του, στριφογυρίζει, είναι νευρικό, υπερκινητικό.

Προσωπική ζωή του παιδιού

Δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή του τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο

Αδεξιότητα
Αποφεύγει τη συμμετοχή σε δυαδικό ή ομαδικό κινητικό παιχνίδι, αργεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα και γενικά έχει πολύ χαμηλό ρυθμό εκτέλεσης.

Ψυχοσυναισθηματικό προφίλ
Παρουσιάζει δυσκολίες στη συμπεριφορά, είναι επιθετικό, δειλό, έχει εμμονές, υπολείπεται στις κοινωνικές δεξιότητες.  Αρνείται να πάει σχολείο ακόμη κι αν έχει προσαρμοστεί.

Γραφοκινητικές δυσκολίες
Δυσκολίες στις δραστηριότητες   λεπτής κινητικότητας, δηλ. κακή σύλληψη μολυβιού, δυσκολία στη ζωγραφική, στην αναπαραγωγή σχεδίων, βασικών σχημάτων, στην χρήση ψαλιδιού.

Λεκτική επικοινωνία
Ο λόγος του δεν είναι «καθαρός», οι προτάσεις φτωχές σε σχέση με την ηλικία του, κάνει αναγραμματισμούς και αντιμεταθέσεις συλλαβών, τραυλίζει, έχει ελλιπές λεξιλόγιο.

Χωροχρονικός προσανατολισμός
Δεν αντιλαμβάνεται τη θέση του στο χώρο, δεν διακρίνει δεξί – αριστερό, δεν ακολουθεί τη σειρά της γραφής, δυσκολεύεται να βάλει γεγονότα στη σειρά, να πει μια ιστορία, πως πέρασε τη μέρα του.

Αντίληψη, Μνήμη, Οπτικοκινητικός συντονισμός
Φτωχή ακουστική και οπτική μνήμη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, αντίληψη γι’ αυτό που βλέπει το παιδί ώστε να μπορεί να το αναπαράγει, δυσκολία στο να συντονίζει το χέρι του με το μάτι του. Δε γνωρίζουν όλα τα χρώματα, σχήματα, μεγέθη, ποσότητες και καθημερινά  αντικείμενα. Δυσκολεύονται να ανακαλέσουν αντικείμενα που τους δείξαμε λίγο πριν ή να εκτελούν πολύ απλές οδηγίες.

 

Αυτό που θα πρέπει όλοι μας να έχουμε υπ’ όψιν είναι ότι με την έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση (εάν αυτή κριθεί απαραίτητη), πολλές από τις δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρώτη τους εμφάνιση και έτσι να μην αποτελέσουν αιτία εμφάνισης μαθησιακής δυσκολίας με επώδυνες συνέπειες τόσο στην ομαλή Σχολική απόδοση του παιδιού, όσο φυσικά και στην επιβάρυνση του ψυχισμού του.